Subscribe Us

මිට්සුබිෂි ලාන්සර්

Mitsubishi Lancer


Mitsubishi Lancer යනු 1973 සිට මිට්සුබිෂි සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මෝටර් රථයකි. මෙම මෝටර් රථය  විවිධ කාලවලදී විවිධ රටවල Colt Lancer ,Dodge Colt, Plymouth Colt, Chrysler Valiant Lancer,Chrysler Lancer,Eagle Summit,Hindustan Lancer,Soueast Lioncel, and Mitsubishi Mirage යන නම් වලින්  අලෙවි කර ඇති අතර Mitsubishi Galant Fortis ලෙස 2007 සිට ජපානයේ අලෙවි කර ඇත. 1973 සහ 2008 දී හඳුන්වා දුන් කාලය තුළ ඒකක මිලියන හයකට වඩා අලෙවි කර ඇති  මෙම රථය මිට්සුබිෂි සමාගම සදහන් කරන පරිදි  වර්තමාන ආකෘතියට පෙර පරම්පරා නවයක් සංවර්ධනය  ඇත


පළමු පරම්පරාව (A70; 1973)

පළමු ලාන්සර් A70 මෝටර් රථය 1973 පෙබරවාරි මාසයේදී  වෙළදපොලට නිකුත්  කරන ලදී.දොරවල් දෙකේ ,දොරවල් හතරේ සෙඩාන් , දොරවල් දෙකක hardtop coupe සහ දිගු දොරවල් පහක station wagon ලෙස බද වර්ග  හතරකින්  හදුන්වා දුන් මෙම රථය එන්ජින් ලීටර් 1.2, ලීටර් 1.4 සහ ලීටර් 1.6 යන ආකාරයෙන්  සමන්විත විය.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩොජ් කෝල්ට් , කැනඩාවේ ප්ලිමුත් කෝල්ට්, සමහර ලතින් ඇමරිකානු රටවල ඩොජ් ලාන්සර්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රයිස්ලර් වැලියන්ට් ලාන්සර් සහ සමහර යුරෝපීය වෙළඳපලවල කෝල්ට් ලැන්සර් යන විවිධ නම් යටතේ මෙම මෝටර් රථය අලෙවි කරන ලදී.

 

 මෙම රථයේ ක්‍රීඩා මදිලිය වන 1600 ජීඑස්ආර් මෝටර් රථය  ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් සෆාරි රැලිය දෙවරක් සහ  Southern Cross Rally ය සිව් වතාවක් දිනා ගත්තේය .

Lancer 1600 GSR


Mitsubishi Lancer Celeste


 

1975 පෙබරවාරි මාසයේ දී මිට්සුබිෂි සමාගම විසින් ලාන්සර් මෝටර් රථයට අනුපූරකව Lancer Celeste හැච්බැක් රථය හදුන්වා දෙන ලදී.  මෙම මෝටර් රථය මුලින් ලබා ගත හැකි වූයේ 1.4- සහ 1.6-ලීටර් යන  එන්ජින් ප්‍රමාණයන් ගෙන්  වන අතර පසුව  ලීටර් 2.0 එන්ජිමක්  එකතු කරන ලදී. 

 සමහර රටවල්වල  එය මිට්සුබිෂි Celeste (නවසීලන්තය) හෝ කෝල්ට් Celeste ලෙසද හැඳින්විණි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රයිස්ලර් ලාන්සර්, එල් සැල්වදෝරයේ ඩොජ් ලාන්සර් Celeste , එක්සත් ජනපදයේ ප්ලයිමූත් ඇරෝ සහ කැනඩාවේ ඩොජ් ඇරෝ ලෙස විකුණනු ලැබීය .

 Lancer Celeste  නිෂ්පාදනය 1981 ජූලි මාසයේදී අවසන් විය.


දෙවන පරම්පරාව (EX; 1979)


1979 දී සියලුම නව ලාන්සර් EX මෝටර් රථය ජපානයේදී එළිදක්වන ලදී. ප්ලාස්ටික් බම්පර් සහිත එහි නව,  clean and aerodynamic මෝස්තරය 1982 හඳුන්වා දුන් Mitsubishi Sapporo   වාහනයට සමාන පෙනුමක් ගත් අතර  එය කලින් මිට්සුබිෂි වාහනවලට වඩා යුරෝපීය පෙනුමකින්ද  යුක්ත විය. සැලකිය යුතු තරම් ඉඩකඩ සහිත පසුපස රෝද මගින් ධාවනය  වන  මිට්සුබිෂි ලාන්සර් EX රථය Mitsubishi's Silent Shaft තාක්‍ෂණය සමඟ යුගලනය කළ MCA-JET  ලීටර් 1.4  PS 80 (59 kW) සහ ලීටර් 1.6  PS85 (63 kW) යන එන්ජින් කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරන ලදී .කලින් භාවිතා කළ කාබ්යුරේටර් පද්ධතිය හා සසඳන විට MCA-JET පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නව සංකල්පයකි. 

1980 දී ලාන්සර් EX හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ 1800GSR සහ GT Turbo නමින් හැඳින්වෙන 1.8-ලීටර් ටර්බෝචාජ් කරන ලද ඉන්ලයින් -4 එන්ජිමක්  සමඟිනි.  නවසීලන්ත ආනයනකරු වන  ටොඩ් මෝටර්ස් විසින් ලීටර් 1.6 ක කාබ්යුරේටර් ගෑස් එන්ජිමක් සමග  Manual හා  Auto ගියර් පද්ධති  සම්ප්‍රේෂණයකින් නව ලාන්සර් EX   නිර්මාණය කරන ලදී . මෙම මාදිලිය  වෙළඳපොලේ රැලි කාර් සඳහා ජනප්‍රිය  වූ අතරම යම් සාර්ථකත්වයක් ලැබීය. 


 

*Production

1979–1987

*Assembly

Japan: Okazaki (Nagoya Plant)

Philippines: Cainta

*Designer

Aldo Sessano (design)

Rakuzo Mitamura (engineering)[8]

*Body style

4-door sedan

Layout

Front-engine, rear-wheel drive

*Platform

A172A–A176A

*Engine

1244 cc 4G11 I4 (gasoline)

1439 cc 4G33 I4 (gasoline)

1410 cc 4G12 I4 (gasoline)

1597 cc 4G32 I4 (gasoline)

1795 cc 4G62 I4 (gasoline)

1795 cc 4G62T I4-T (gasoline)

1997 cc 4G63T I4-T (gasoline)

*Transmission

4-speed manual

5-speed manual

3-speed automatic

*Wheelbase

2,440 mm (96.1 in)

*Length

4,230 mm (166.5 in)

*Width

1,620 mm (63.8 in)

*Height

1,380–1,390 mm (54.3–54.7 in)

*Curb weight

1,170–1,295 kg (2,579–2,855 lb)


 • 1400 SL, GL – Four-door sedan powered by a 1.4-liter engine, with a four-speed manual transmission; a five-speed was also introduced (1979–1987).
 • 1200 EL, GL, SL – Same as the 1400, with a 1.2-liter engine option (1979–1983). The EL was the lowest priced version with very little equipment.
 • 1400 GL A/T, SL, GLX – Three-speed automatic version with a Turbo, SL replaced GL in 1983 (1979–1987).
 • 1600 XL – Four-door sedan powered by a 1.6-liter engine, with a three-speed automatic transmission (1979–1983).
 • 1600 GSR – Four-door sedan powered by a 1.6-liter engine with twin carburetors, with a five-speed manual transmission (1980–1983).
 • 1600 XL Super – Same as the XL, with minor changes (1983–1987).
 • 1800 SE – Four-door sedan powered by a 1.8-liter producing 100 PS (74 kW) engine, and available with a 5 speed manual transmission or a three-speed automatic transmission (1981–1983).
 • 1800 GSR Turbo – Four-door sedan powered by a turbocharged 1.8-liter engine producing 135 PS (99 kW), with aesthetic upgrades (1981–1983).
 • 1800 GT Turbo – Same as the GSR, but with a different body trim (1981–1983).
 • 1800 GSR Turbo Intercooler – Intercooler version of the first turbo version, producing 160 PS (118 kW), and with minor changes to the aesthetics (1983–1987).
 • 1800 GT Turbo Intercooler – Same as the GSR Turbo Intercooler, again with different body trim (1983–1987).
 • 1800 GSL Turbo – Same as the GSR Turbo Intercooler, only it used the engine from the GSR/GT Turbo, and equipped with a three-speed automatic transmission, and with a more luxurious interior along with an AM/FM multi-cassette stereo system (1983–1987).

 

තෙවන සිට පස්වන පරම්පරාව දක්වා (1988-2003: මිරාජ් නාමය  පදනම් කරගත් ලාන්සර් මොටර් රථ . )1988 සිට 2003 දක්වා කාලයේදී මිට්සුබිෂි ලාන්සර් ජපානය තුල ප්‍රචලිත වුයේ මිරාජ් යන නමිනි  .එය කොල්ට් නමින් බොහෝ රටවල  විකුණනු ලැබීය.මිරාජ් පරම්පරා පහක් 2003 දක්වා මිට්සුබිෂි විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර, 1983 සහ 1987 දී නව පරම්පරාවන් නිකුත් කරන ලදී .1978 දී මිට්සුබිෂි විසින්  මුලින්ම මිරාජ් මෝටර් රථය ඉදිරිපස රෝද මගින් ධාවනය හැච්බැක් රථයක් ලෙස හදුන්වා දුන්  අතර පසුව 1982 පෙබරවාරියේදී මිරාජ් රථයට සමගාමිව තවත් රථයක්  මිරාජ් 2 නමින්  සෙඩාන් මෝටර් රථයක් ලෙස  නිකුත් කරන ලදී.  


1978 Mirage Hatchback


 

1978 Mirage Sedan


1983  Mirage


මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මිට්සුබිෂි මෝටර්ස් මිරාජ් 2 ශ්‍රේණියට නව රථයක්  හඳුන්වා දුන් අතර එය ලාන්සර් Fiore ලෙස නම් කරන ලදී.   එය 1.2L, 1.4L සහ 1.4L   එන්ජින් සමඟ ඉදිරිපත් කරන ලදී. අළුතින් සංවර්ධනය කරන ලද MD එන්ජිම ,අංක 1 සහ අංක 4 සිලින්ඩරවල ඇති එන්ජින්  පිටාර කපාට ස්වයංක්‍රීයව අඩු එන්ජින් බරින් වසා දමා වැඩි බලයක් අවශ්‍ය වූ විට සාමාන්‍ය සිලින්ඩර 4 ක ක්‍රියාකාරිත්වයට මාරු වේ.   එම වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී ලාන්සර් Fiore මෝටර් රථ පරාසය 1.4L ටර්බෝ එන්ජිම සමඟ එළිදැක්වීය .

1982 Lancer Fiore

මේ අනුව,  ඉදිරිපස රෝද මගින් ධාවනයවන ලාන්සර් Fiore රථයට 1979 දී හඳුන්වා දුන් පසුපස රෝද මගින් ධාවනය වන ලාන්සර් EX  රථය සමඟ ජපානය තුල එකම වෙළඳපලක තරඟ කිරීමට සිදුවිය .


1983   Lancer Fiore ලාන්සර්  Fiore පරම්පරා දෙකක් ලෙස නිපදවා  ඇති අතර ජාත්‍යන්තර  වෙළදපොළ තුල   Lancer Fiore සෙඩාන් රථය බොහෝ විට ලාන්සර් යන කෙටි නාමයෙන් විකුණනු ලැබූ අතර සමහර රටවල  "ලාන්සර් එෆ්" (උදාහරණයක් ලෙස ජර්මනියේ) ලෙසද හැඳින්වේ. 


මිට්සුබිෂි සමාගම  2000 වසරේ සිට මිරාජ් රථය සඳහා අදේශනයක්  හඳුන්වා දුන් අතර එය  නව පරම්පරාවේ ලාන්සර් සෙඩාන් රථය විය . 2003 වන විට මිරාජ් රථය මිට්සුබිෂි සමාගම විසින් නිෂ්පාදනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇත. හයවන පරම්පරාව (2000)

2000 මැයි මාසයේදී ජපානයේ මිට්සුබිෂි හි Mizushima කම්හලේ ඉදිකරන ලද ජපානයේ ලාන්සර් සීඩියා (CEntury DIAmond යන අර්ථය ඇති)  මෝටර් රථ
 මාදිලිය සෙඩාන් සහ ස්ටේෂන් වැගන් ආකාරවලින් ලබා ගත හැකි විය.


2000  Lancer Cedia


 
*Also called
Mitsubishi Cedia
Mitsubishi Virage (Taiwan)
Soueast Lioncel II

*Production
2000–2007 (US)
2000–2010 (Japan)
2002–2015 (Venezuela)[11]
2002–2012 (Indonesia)

 *Assembly
Japan: Okazaki (Nagoya Plant)
India: Tiruvallur (Hindustan)
Indonesia: Pademangan, North Jakarta (PT. Krama Yudha Kesuma Motor) (until June 2005)
Indonesia: Pulo Gadung, East Jakarta (PT. Krama Yudha Ratu Motor) (2005–2012)
Philippines: Cainta (MMPC)
China: Fuzhou (Soueast)
Taiwan: Yangmei (China Motor)[12]
Thailand: Laem Chabang (MMTh)
Venezuela: Barcelona (MMC Automotriz)

*Designer
Shuzo Akamine (1997)[13]
  
*Body style
4-door sedan
5-door station wagon

*Layout
Front-engine, front-wheel-drive

*Platform
CS2A–CS9W

*Related
Mitsubishi Lancer Evolution

*Engine
1.3 L 4G13 I4 (gasoline)
1.5 L 4G15 I4 (gasoline)
1.6 L 4G18 I4 (gasoline)
1.8 L 4G93 I4 (gasoline)
1.8 L 4G93T I4-T (gasoline)
2.0 L 4G94 I4 (gasoline)
2.0 L 4G63 I4 (gasoline)
2.4 L 4G69 I4 (gasoline)

*Transmission
5-speed manual
4-speed automatic
4-speed INVECS-II automatic
CVT automatic (INVECS-III)

*Wheelbase
2,600 mm (102.4 in)

*Length
4,495–4,605 mm (177.0–181.3 in)

*Width
1,695 mm (66.7 in)

*Height
1,375–1,425 mm (54.1–56.1 in)
 හත්වන පරම්පරාව (2007)

2005 දී මිට්සුබිෂි ටෝකියෝ මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයේදී “Concept X” මාදිලියේ මෝටර් රථය සහ ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට් මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයේදී එහි “Concept Sportback” මාදිලිය එළිදැක්විය  .
 නව ලාන්සර් මෝටර් රථ මෙම සංකල්ප දෙක මගින්   2007 ජනවාරි මාසයේදී ඩෙට්‍රොයිට් මෝටර් ප්‍රදර්ශනයේදී නිල වශයෙන් අනාවරණය වූ අතර 2008 මාර්තු මාසයේදී උතුරු ඇමරිකානු වෙළඳපොලේ අලෙවි විය.
 
Concept X
Concept Sportback 
*Also called
Mitsubishi Galant Fortis (Japan)
Mitsubishi Galant
Proton Inspira (Malaysia)

*Production
2007–2017

*Assembly
Japan: Kurashiki (Mizushima Plant)
Brazil: Catalão (MMC Automotores)
China: Fuzhou (Soueast)
Philippines: Cainta (2008-2014)
Santa Rosa (2015-2017) (MMPC)
Taiwan: Yangmei (China Motor)
Thailand: Laem Chabang (MMTh)

*Designer
Omer Halilhodžić (2004)[15]
Norihiko Yoshimine[16]

*Body style
4-door sedan
5-door hatchback

*Layout
Front-engine, front-wheel-drive
Four-wheel-drive

*Platform
Mitsubishi GS platform
Related
Mitsubishi Lancer Evolution X

*Engine
1.5 L 4A91 I4 (gasoline)
1.6 L 4A92 I4 (gasoline)
1.8 L 4B10 I4 (gasoline)
1.8 L 4J10 I4 (gasoline)
2.0 L 4B11 I4 (gasoline)
2.0 L 4B11T I4-T (gasoline)
2.4 L 4B12 I4 (gasoline)
1.8 L 4N13 I4-T (diesel)
2.0 L VW I4-T (diesel)

*Transmission
5-speed manual
6-speed manual
6-speed Ralliart dual-clutch automatic
4-speed automatic (INVECS-II)
CVT automatic (INVECS-III)

*Wheelbase
2,635 mm (103.7 in)
*Length
Sedan: 4,570 mm (179.9 in)
4,625 mm (182.1 in) (2016 facelift)
Sportback: 4,585 mm (180.5 in)

*Width
1,760 mm (69.3 in)
Height
Sedan: 1,490 mm (58.7 in)
Sportback: 1,515 mm (59.6 in)

*Curb weight
1,230–1,415 kg (2,712–3,120 lb)
1,570–1,593 kg (3,461–3,512 lb) (Ralliart)


අටවන පරම්පරාව (2017)

 
තායිවානය සහ   චීනය ඇතුළු ඇතැම් ආසියානු වෙළෙඳපොළවල ලාන්සර් මෝටර් රථ  සඳහා පවතින ජනප්‍රිය ඉල්ලුම හේතුවෙන් නිෂ්පාදනය දිගටම පවත්වාගෙන යාමට  2017 ජනවාරි මාසයේදී මිට්සුබිෂි මෝටර්ස් එකඟ විය. අන්තර්ජාතික මට්ටමෙන් නිපදවූ  මාදිලිය අත්හිටුවා ඇති හෙයින් තායිවානයේ  China Motor Corporation (CMC) සමාගම   Pininfarina Shanghai සමාගම සමඟ හවුල් වි නව Mitsubishi Grand Lancer   රථය නිපදවිය . නව පරම්පරාවේ ලාන්සර් මෝටර් රථය පුළුල් මුහුණුවරක් ලෙස පෙර පැවැති  ආකෘතියට සමාන වේදිකාවක ඉදිකරනු ලැබිය. 

2017 CMC-Mitsubishi Lancer.jpg
 

*Manufacturer
China Motor Corporation

*Also called
Mitsubishi Grand Lancer (Taiwan)

*Production
2017–present

*Assembly
Taiwan: Yangmei (China Motor)

*Designer
Sin Ko (of Pininfarina) (2015)

*Class
Compact car

*Body style
4-door sedan

*Layout
Front-engine, front-wheel-drive

*Platform
Mitsubishi GS platform

*Engine
1.8 L 4J10 I4 SOHC (gasoline)

*Transmission
Jatco CVT8 automatic (INVECS-III)

*Wheelbase
2,635 mm (103.7 in)

*Length
4,615 mm (181.7 in)

*Width
1,770 mm (69.7 in)

*Height
1,490 mm (58.7 in)
*
Curb weight
1,230–1,415 kg (2,712–3,120 lb)


Post a Comment

0 Comments